FAVORITE PRODUCTS

Video

Fanpage

Hợp tác kinh doanh

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CO-BRANDING

(Tiếng Việt)

Bạn đang muốn tìm 1 nhà cung cấp sẵn sàng cùng bạn xây dựng nên 1 sản phẩm vừa phục vụ cho khách hàng của mình vừa xây dựng và phát triển thương hiệu chung của cả hai bên ? ...

View More

STRATEGIC COOPERATION - MAKING EXCLUSIVE DISTRIBUTORS FOR HORECA & GT DELUXNUTS

We welcome strategic partners to become the exclusive distributor for HORECA and GT of DELUXNUTS.

View More

COOPERATION TO BECOME A DELUXNUTS GIFT FOR SINGLE TOURIST

Deluxnuts is expanding its search for gift distribution partners for travelers

View More

COOPERATIVE AND AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT JOINT VENTURE

We now have strategic partners in Russia, Eastern Europe, USA and Japan. So Deluxnuts is actively looking for units to supply high quality goods for export.

View More
Gọi điện SMS Chỉ Đường